Képelemzés – Mint két tojás / Növénymakró

Bár álmosító éveleji hangulatban vánszorognak a napok, mi mégis kinyitottuk harmadik szemünket, hogy kicsit közelebbről is megvizsgáljunk két fotót. Ebben Turay Balázs fotós volt segítségünkre.

Mint két tojás

Kicsi és nagy. Két tornász egymásra utalva. Két ovális forma. Csak kettő együtt létezik. Ha valamelyiket elveszem, tudják mi lesz a másikkal? Két tojás, két ember, két összetartozó dolog egymás nélkül nem létezik! Ha az egyiket elveszem, eltűnik a másik. Kicsi és nagy. Egymás támaszai, ráadásul kompozíciós értelemben is.

A kicsi sötétebb, vagy szeplősebb tojás megtámasztja a nagyobb, világosabb felületet. Miért nem dől a nagyobb a kicsire? A kicsi „erősebb”, mint tónus, vagy ha tetszik, mint foltérték, s ez ellenpontozza a nagyobb világos felületet.

Aztán még fontos a forma is, az egymásnak feszülő ívek. Az enyhe ív és a szinte önmagába visszahajló társa, mely a lágy vonallal szemben erőt, és feszültséget szimbolizál. Ezek a tulajdonságok még azt is „elbírnák”, hogy a kisebb tojás jobban a bal szélre kerüljön, eltörpülve nagyobb társa mellett, mely tömegével ránehezedik már így is. A kontraszt, mint láttuk legalább három dologból formálódik, a feszültség tehát nagy, csak el ne törjön valamelyik!

Növénymakró

Elmosódott háttér előtt élesen és határozottan rajzolódnak ki a növény kibomlani készülő virágai.

Épp csak néhány apró részlet éles, majd eléletlenedve látjuk a növény szárait, a háttér pedig mintha
festékszóró pisztollyal került volna a képre! Hogyan érte el ezeket a hatásokat? Mit kellett tudnia ahhoz, hogy három különböző éles-életlen réteget hozzon létre, ezzel tagolva a teret.

A mélység érzet, amit az élesség és életlenség ilyen megválasztásával elért jól ismert hatás a fotográfiában és filmkészítésben egyaránt.

Lássuk, hogyan készíthetünk hasonló képeket mi magunk is!

Az első és legegyszerűbb eset, hogy a legnagyobb blende nyílással készítünk képet, lehetőleg minél kisebb látószöget megválasztása mellett, ami hosszabb gyújtótávolságot jelent. Így tökéletesen elválik egymástól az előtérben éles növény, és a háttérben elmosódva feltűnő mező. Használhatunk még közgyűrűket.

Turay Balázs

fotográfus

Portréfotózás alapjai banner