A GIMP alapjai VII.

A GIMP alapjai VII.

Vegyük sorra az egyszerűbb kijelölőeszközöket!

Nagy jelentőségű témát feszegetünk, mely minden képszerkesztő program esetében fontos. Ez pedig a kijelölés, a különféle kijelölőeszközök. Számos módszer és eszköz áll rendelkezésünkre GIMP képszerkesztőben. Az egyszerűbbekről, nyilvánvalóbbakról írunk most, mint amilyen a lasszó, vagy a téglalap kijelölő eszköz. Következő cikkünkben pedig egy összetettebb eszköz alapjaival ismerkedünk meg.

A kijelölés

A kijelölés a digitális képszerkesztés egyik legfontosabb eszköze. Segítségével tudjuk a pixeleket két csoportra osztani aszerint, hogy akarunk-e vele dolgozni, vagy nem. A kijelölés veszi el a munkából a legtöbb időt, és a kijelölési módokat jól kell ismernünk, ha szép, igényes munkát akarunk kiadni a kezünkből. Ezért ez a rész bemutatja a fontosabb kijelölő-eszközöket, működésüket, előnyeiket.

A kijelölések a kép rétegeitől független sajátos csatornák, melyeket csak az aktív rétegben tudunk használni. A kijelöléseknek két alapfajtája van. Az egyik, mellyel vonalak megrajzolásával különíthetjük el a kiválasztott részt, a másikkal kiválaszthatunk egy kiindulópontot (pixelt), és ezek után hozzáteszi azokat a pixeleket, amelyeknek a színe közel áll a kiindulópontéhoz.

A GIMP kijelölőeszközei

A GIMP alapvető kijelölőeszközei a következők: Téglalap kijelölése (Rectangle Select), Ellipszis kijelölése (Ellipse Select), Szabadkézi kijelölés (Lasso), Varázspálca (Magic Wand, másnéven Fuzzy Select), Bézier-útvonal (Bézier Path) és az intelligens olló (Intelligent Scrissor).

A Téglalap és Ellipszis kijelölő eszközök

Ezekkel az eszközökkel téglalap és ellipszis alakú területet jelölhetünk ki. A kijelölés közben látható a kijelölés pillanatnyi határvonala. A két ábra (x.x ábra) mutatja, hogy az egér kattintástól hogyan függ a kijelölendő terület. A téglalap kijelölésénél a kattintás helye a téglalap egyik sarka lesz, ahol felengedjük az egeret, az lesz a másik, a kiindulóponthoz átlósan levő sarka a téglalapnak.

Az ellipszis kijelölésénél a kiindulási pont a kör két érintőjének a metszéspontja lesz, a végpont pedig a másik két érintő metszéspontja. Tehát az ellipszis elméletileg egy téglalapba van rajzolva, és a téglalap minden oldala az ellipszis érintője. Tökéletes közt és négyzetet is lehet kijelölni úgy, hogy kijelölés közben nyomvatartjuk a Shift billentyűt. Ha így akarunk kijelölni, a Shiftet addig nem szabad felengedni, amíg az egérrel nem kattintottunk a kijelölés végpontjára.

Ezzel a két eszközzel nemcsak úgy jelölhetünk ki, hogy a kiindulási- és a végpontot adjuk meg, hanem úgy is, hogy megadjuk az ellipszis vagy téglalap középpontját. Evvel a technikával is lehet tökéletes kört és négyzetet rajzolni ugyancsak a Shift billentyű nyomvatartásával.

A Lasszó (Lasso), másnéven Szabadkézi kijelölés (Free-Hand Selection)
Ennek az eszköznek Szabadkézi kijelölés a hivatalos neve, a Lasszó kifejezést azért használjuk, mert a GIMP eszköztárán az ikonja egy lasszó és ezt mégis könnyebb használni, mint az eredeti nevét. A Lasszóval tetszőleges alakzatot jelölhetünk ki. A kijelölni kívánt alakot az egérrel körbe kell rajzolni, az egérgomb nyomvatartása mellett. A kijelölés végét az egér gombjának felengedése jelenti. Ez igencsak nehézkes, hiszen az egér finom mozgatását igényelheti bonyolultabb formáknál, ezért leginkább csak kiegészítésként fogjuk használni.

A Varázspálca (Magic Wand) másnéven Egybefüggő területek kijelölése (Fuzzy Select) eszköz

Ez az eszköz a kép egy meghatározott pontja alapján végzi el a kijelölést. A kijelölés folyamán ki kell jelölni egy pontot. Erre csak rá kell kattintani, ez lesz a magpixel, melyet a fenti ábrán piros ponttal jelöltünk. Ha a szomszédos pixelek színe eléggé hasonlít a magpixeléhez, akkor ezek is ki lesznek jelölve. A szomszédos pixelek szomszédjait is ez alapján vizsgáljuk és jelöljük ki. A folyamat addig ismétlődik, amíg van kijelölhető pixel. A Varázspálca eszközbeállításainál be lehet állítani a küszöbszintet, azaz, hogy milyen különbséget engedélyezünk a magpixeltől.

Az ábrán látható a Varázspálca működése. Meghatároztam a magpixelt, melyet később piros színnel jelöltem meg. A kijelölésben a magpixeltől eltérő pixelek egy része is benne van, mindkét irányban.

A Varázspálca elvét tekintve igen hasznos eszköznek tűnik. Vegyük figyelembe azonban azt is, hogy a magpixelnél kisebb és nagyobb színértékű pixeleket is kijelöli, így a magpixel az összes kijelölt pixel középértéke. Tehát ha ki akarunk jelölni egy alakzatot, melynek színei X és Y értékek között vannak, akkor a magpixelnek pontosan a kettő között kell lennie. Ezt igen nehéz meghatározni, ezért ezt az eszközt ritkán használjuk, pl.: ha a kijelölendő tárgynak éles körvonala van, vagy nagyon elüt a háttértől. Szerencsére van a GIMP-ben olyan eszköz, amellyel a szín szerinti kijelölés könnyebben megvalósítható. Ez a Küszöbszint, de ennek használatát később ismertetem.

A következő részben (addig is) a Bézier útvonallal és az Intelligens Olló kijelölővel ismerkedünk.

Bíró Tamás

Portréfotózás alapjai banner